Jdi na obsah Jdi na menu
 

Návštěva kazatele Ivo Šrajbra

10. 6. 2007

ObrazekV neděli nás navštívil bratr kazatel Ivo Šrajbr z Karlových Varů s rodinou. Posloužil nám také Božím slovem na téma: "Milost vám".

V krátkém zamyšlení nám bratr kazatel ukázal na velikou milost, která je nám nabízena, ale také nás vyzval, abychom i my byli milosrdní.Úvodní pozdravení, která používá apoštol Pavel ve svých listech

Římanům 1,7

Všem, kteří jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

1. Korintským 1,3
2. Korintským 1,2
Galatským 1,3
Efezským 1,2
Filipským 1,2

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Koloským 1,2

Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

1. Tesalonicenským 1,1

Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

2. Tesalonicenským 1,2

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

1. Timoteovi 1,2

Timoteovi, svému vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Ježíše Krista, našeho Pána.

2. Timoteovi 1,2

Timoteovi, svému milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.

Titovi 1,4

Titovi, svému vlastnímu synu v obecné víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Filemonovi 1,3

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.Obrazek