Jdi na obsah Jdi na menu
 

Slavnost otevření nové modlitebny v Aši

15. 6. 2014

S velkou radostí a velkou vděčností našemu Bohu jsme slavnostně otevřeli nově postavenou modlitebnu v Aši. V neděli 15 června to bylo na den přesně pět let, kdy bagr zaryl radlici do zelené louky. Slavnost otevření nové modlitebny byla zahájena modlitbou před budovou. Následovalo slavnostní přestřižení pásky a za fanfár žesťového tria přítomní vstupovali do nové modlitebny. Během dopoledne několik bratrů a sester vděčně vzpomínalo na počátky a průběh stavby. K zamyšlení nad Božím slovem nás vedl bratr kazatel Milan Kern. Pro přítomné byl připraven oběd v podobě švédských stolů. Odpolední program začínal ve dvě hodiny. V této části sbor pozdravil a poděkoval za práci pro město starosta města Aš Mgr. Dalibor Blažek a místostarosta Ing. Pavel Klepáček. Poté následovaly pozdravné proslovy zástupců místní ekumeny a okolních borů, které byly proloženy písněmi mládeže a Kazatelského kvartetu. Pro novou modlitebnu tu byla velká zátěžová zkouška, protože na odpolední části bylo přítomno 470 lidí. Celý program se nesl v duchu vděčnosti Pánu Bohu za stavbu nové modlitebny. Bratr kazatel Boháček zdůraznil, že si nikdo nemůže přivlastnit zásluhy na stavbě nové modlitebny i když mnozí přispěli svou prací a penězi, protože stavba by bez našeho Boha, který nás vedl k ochotě, nikdy nebyla. Také popřál stavbě, aby sloužila nejen uzavřenému okruhu členů soboru, ale aby v ní mnozí další mohli přicházet ke Kristu se svými hříchy, trápením a přijali Boží pokoj.

Informace o stavbě nové modlitebny včetně fotodokumentace průběhu stavby.

Video:
Video záznam odpoledního programu sltavnostního otevření

 Další videa ze slavnostního otevření:


Kazatelský kvartet:
Jozef Gabovič
Píseň rodiny Boháčků:
Píseň dívčího kvintetu a píseň pěveckého sboru:
Píseň Terezky Pospíšilové:

 

Foto:

 

Náhledy fotografií ze složky Slavnostní otevření naší, nové modlitebny