Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kateřina Dušková

23. 12. 2007

Pán života a smrti rozhodl, že se naplnil počet dnů života a povolal na věčnost naší drahou manželku, maminku, babičku a sestru Kateřinu Duškovou. Odešla ve víře ve svého Spasitele v neděli dne 23. prosince 2007 ve věku 62 let.
Pohřeb naší drahé sestry se konal v pátek 28.12.2007. Při pohřbu zazněly písně ašského pěveckého sboru, písní Golgota se sestrou přišel rozloučit Jozef Gabovič a na trumpetu zahrál Nick Lica.
Po vzpomínce na sestru měl bratr kazatel Alois Boháček krátké zamyšlení nad veršem, který byl uveden na smutečním oznámení: Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Žalm 116,15  >>> MP3.


Životopis Kateřiny Duškové

ObrazekSestra Kateřina Dušková se narodila na konci druhé světové války v Rumunsku dne 19. řína 1945, jako prvorozené dítě manželům Štefanovi a Marii Žibrickým. Po narození se s ní rodiče přestěhovali do Československa. S rodiči a svými třemi sourozenci žili v Aši. Vyučila se na učilišti spojů a po vyučení začala pracovat na poště v Aši. Zde začínala jako doručovatelka, dodělala si úplné středoškolské vzdělání, prošla všemi úseky poštovního provozu a svojí pílí se vypracovala až na zástupce vedoucího pošty. Dále pracovala jako sekretářka, hospodářka a účetní na průmyslové škole a na Gymnáziu v Aši. V posledních letech pracovala ve firmě Schisala-Geyer. Nebála se žádné práce a vždy pracovala svědomitě a obětavě. Ráda udělala i něco navíc než byla její povinnost.

Sestra Katka chodila do mládeže sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši, kde uvěřila v Pána Ježíše a přijala ho za svého Spasitele na evangelizaci v Chebu v roce 1963 a byla pokřtěna v Praze bratrem kazatelem Švecem v roce 1964. V roce 1973 se provdala za Vladislava Duška. Vychovali spolu dceru Aničku a mají tři vnoučata.

V mládí se naučila hrát na mandolínu, kytaru a klavír a aktivně pracovala v mládeži. Připravovala programy mládeže, organizovala mládežnické akce, pracovala i ve sboru jako učitelka nedělní školy, v hudebním kroužku i pěveckém sboru. Řadu let zpívala v pěveckém sboru naší církve JAS. V posledních letech se zapojovala do práce starších sester a ve sboru sloužila zpěvem. Byla pohostinná - ráda zvala hosty do své rodiny na oběd či na nocleh. Byla obětavá, laskavá, ohleduplná, štědrá, uměla povzbuzovat, pomáhat a svědčit o své víře i v době své nemoci v posledních letech života. Před dvěma lety onemocněla zákeřnou nemocí, strávila řadu týdnů po nemocnicích, kde také vydávala svědectví o své víře v Pána Boha sestrám, lékařům i pacientům.

V době nemoci sestry Katky se za ní modlilo mnoho lidí: z rodiny, z našeho sboru, z České Republiky, Slovenska, Rakouska, Rumunska, Německa i USA. Náš nebeský Otec je Bohem divů a zázraků, slyší upřímné modlitby. Prognóza lékařů po operaci byla jen několik týdnů života, ale Pán Bůh přidal sestře Katce ještě jeden rok a čtyři měsíce. A sestra tento čas dobře využila – ke službě a pomoci všem kolem sebe.

Chceme vzpomenout i na to, že během celého života sestra Katka velmi milovala květiny, které pěstovala na své zahrádce a v truhlících na oknech svého domu. Sestra Dušková byla statečná a upřímně věřící žena. Obětavě sloužila a pomáhala svému manželovi, své dceři, svým třem vnoučatům, lidem ze sboru, lidem známým i neznámým, přesto že od mládí trpěla různými bolestmi a svůj úkol, který jí stvořitel dal, naplnila.

My teď Pánu Bohu děkujeme za Katku Duškovou a její nádherně příkladný život a přejeme jí, aby i ona spolu s anděly a vykoupenými lidmi zpívala tu nádhernou píseň před trůnem nebeského Otce a před Božím Beránkem Pánem Ježíšem.