Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stavba modlitebny v Aši

10. 7. 2010


V roce 2009 jsme z Boží milosti mohli zahájit stavbu nové modlitebny.
Někteří ze sboru tuto věc nesli už dlouhá léta na modlitbách. Bratr kazatel Kolařík se sice v době komunismu pokusil zakoupit od města „Dělnický dům“ s velkým sálem a zázemím, ale v té tobě bylo pro město nepřijatelné něco prodat církvi. Tento opuštěný dům nakonec zchátral a v roce 1987 musel být zbořen. V současné době se scházíme v upraveném rodinném domě se sálem pro 89 lidí. Není již výjimkou, že někteří bratři a sestry, jsou nuceni pro nedostatek místa zůstat sedět při shromáždění na chodbě.
V roce 2008 se nám podařilo získat pozemek od města pro stavbu nové modlitebny za výhodnou cenu, ale s podmínkou, že stavba bude stát do 5 let. Tímto způsobem si město jistí, aby nedocházelo ke spekulacím s pozemkem, a my věříme, že nás tím Bůh vede k tomu, abychom nezaháleli ani chvilinku. Jen pro zajímavost uvádím, že pozemek poskytnutý městem pro novostavbu je ten pozemek, na kterém stál zmíněný „Dělnický dům“, který bratr kazatel Kolařík chtěl koupit pro sbor.
Z finančních důvodů jsme se rozhodli stavět nový sborový dům svépomocí. Na jaře roku 2009 jsme zahájili práce oplocením pozemku a stavbou skladu na nářadí. Dále pak následovaly terénní úpravy a betonování základových pasů. Během léta jsme pokračovali v terénních úpravách, kdy bylo třeba ještě navozit přes 300 kubíků hlíny. Na pozemek byly také přivedeny inženýrské sítě (elektrika,voda, kanalizace a plyn).
Tento rok jsme dobetonovali základové pasy a základovou desku. 7.5.2010 byla položena první cihla, ke které velmi rychle přibývají další. Během tohoto roku plánujeme postavit hrubou stavbu (zdi, stropy a střechu). Pokud budou peníze, tak bychom rádi osadili okna a dveře, ale na to nám chybí 460 tisíc. Stavba je financována z příspěvků členů našeho sboru a z příspěvků od ostatních sborů a lidí, kterým toto dílo dal Pán na srdce. Touto cestou bychom proto chtěli všem, kteří již přispěli poděkovat.
Budeme také rádi za modlitební, finanční nebo jakoukoli jinou podporu.

Své příspěvky můžete zasílat na účet sboru.

nová modlitebna v Aši

Dozdívání štítů a bednění na střechu

Náhled

Vazníky

Náhled

Schodiště a příčky v bytě

Náhled

Štíty

Náhled

Věncovky a nosné zdivo

Náhled

Strop a zdění patra

Náhled

Zdění - hotove přízemí

Náhled

Zdění - pomocníci ze Sv.Heleny

Náhled

Začátek zdění

Náhled

Základová deska

Náhled

Ipa a site

Náhled

Sotobní sborová brigáda

Náhled

I. betonování v roce 2010

Náhled

Lavice

Náhled

Studie hřiště a zpevněných ploch

Náhled

Zasněžené cihly

Náhled

Přípojky kanalizace,vody a plynu

Výkopy a betonování

Náhled

První výkop

Náhled

První práce na pozemku

Náhled

Studie 2009

Náhled