Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťasnký horoskop

10. 4. 2007

Křesťanský „horoskop

 

Vaše znamení:

Všichni narození mezi 1.1. a 31.12. jsou narozeni z Boží milosti: „Milostí spasení jsme skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar,“ (Ef. 2,8n).

Vaše hvězda:

Vaší hvězdou je hvězda nad Betlémem. Ta spolehlivě vede tam, kde budete šťastni. „Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, nad těmi kdo sídlí v zemi širé smrti, zazáří světlo,“ (Iz. 9,1)

Láska:

Prožijete lásku, která vás nezradí, dá novou chuť vašemu životu, odvahu postavit se těžkostem a radost z přítomné chvíle. Poznáte, že láska není prázdné slovo. „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá…“ (1K 13,4).

Cestování:

Celý rok bude příznivý pro cesty za poznáním nových lidí a zemí. Nebojte se tedy vyjít ze zaběhlých kolejí. Každá vaše cesta je bezpečná, protože nad vámi bude bdít všudypřítomný Otec. „Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky“ (Ž121,8).

Zdraví:

Nebojte se, budete v dobré kondici, pokud se nebudete mít za důležité nebo na druhé straně pokud nebudete malomyslně vzdávat předem každý boj s nepřízní. Nezapomínejte na moudré rozdělení dne na práci a odpočinek. „Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek „(Ž 127,2).

Peníze:

Pamatujte na jejich hodnotu: Dobrý sluha, špatný pán. A nezapomínejte, že sdílení bohatství přináší velikou radost. „Ukázal jsem vám, že máte pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává a ne tomu, kdo bere „(Sk 20,35).

Úspěch:

Dobře se dívejte, abyste nepřehlédli, že není všechno zlato, co se třpytí. Nepropadejte zoufalství pro dílčí neúspěch či selhání, ale věřte, že: „…..všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhodnutí“ (Ř 8,28).

Budoucnost:

Žijte s důvěrou v moc Boží lásky, která převyšuje každé naše pomyšlení a očekávání. „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2K 9,8).

 

Anna Lukešová