Jdi na obsah Jdi na menu
 

28. 4. 2006

Seznam za rok 2004

 

Zde je uvedený seznam natočených společných shromáždění v Ašském sboru.

 

 

Datum Téma Káže
01.01.04 Splň si své přání! kazatel Alois Boháček
04.01.04 Zahájení aliančního modlitbebního týdne kazatel Alois Boháček
11.01.04 Novoroční veřš pro sbor - Pokořte se a povýším vás kazatel Alois Boháček
18.01.04 Novoroční verš pro mládež kazatel Alois Boháček
01.02.04 Služba mládeže kazatel Alois Boháček
08.02.04 Ježíš - Syn člověka kazatel Alois Boháček
13.02.04 Ester 8,1-2 kazatel Alois Boháček
15.02.04 Pán Ježíš, přítel hříšníků kazatel Alois Boháček
20.02.04 Ester 8,3 kazatel Alois Boháček
22.02.04 Pán Ježíš, jako sluha a učitel kazatel Alois Boháček
27.02.04 Ester (rekapitulace) kazatel Alois Boháček
29.02.04 Pán Ježíš - smysl naší víry kazatel Alois Boháček
07.03.04 Ester 8,3-7 (Muž a žena na svém místě) kazatel Alois Boháček
07.03.04 Služba mládeže kazatel Alois Boháček
12.03.04 Ester 8 kazatel Alois Boháček
14.03.04 Pán Ježíš zpochybňuje lidskou představu o štěstí kazatel Alois Boháček
19.03.04 Ester 8,9-13 kazatel Alois Boháček
21.03.04 Pán Ježšíš zpochybňuje lidskou představu o svatosti kazatel Alois Boháček
26.03.04 Ester 8,14 (10+14) kazatel Alois Boháček
28.03.04 Pán Ježíš zpochybňuje lidskou představu o lásce k Bohu kazatel Alois Boháček
02.04.04 Ester 8,15 kazatel Alois Boháček
04.04.04 Pán Ježíš zpochybňuje lidskou představu o službě Bohu kazatel Alois Boháček
09.04.04 Význam života Pána Ježíše (Velký pátek) kazatel Alois Boháček
11.04.04 Byl vzkříšen tvůj Pán? kazatel Alois Boháček
11.04.04 Zázrak vzkříšení! kazatel Alois Boháček
18.04.04 Vzkříšení Krista - základ křesťanské víry! kazatel Alois Boháček
23.04.04 reg.sejiti mládeže v Aši - Proč Pán Ježís musí přijít? kazatel Alois Boháček
24.04.04 Biblické proroctví se stává dějinami v Izraeli S. Ludmila Halerová
24.04.04 Biblické proroctví se stává dějinami ve světě S. Ludmila Halerová
24.04.04 Biblické proroctví se stává dějinami v církvi S. Ludmila Halerová
25.04.04 Co se od nás očekává při příchodu Pána Ježíše br.kaz. Petr Coufal
02.05.04 Tři pohledy věřícího člověka do současné doby kazatel Alois Boháček
14.05.04 sex, AIDS, vztahy br. Pospíšil
16.05.04 Maminka, kterou se nikdo nesnažil pochopit (Den matek) kazatel Alois Boháček
20.05.04 Dědici Kristovy slávy kazatel Alois Boháček
23.05.04 Křesťanova jistota kazatel Alois Boháček
28.05.04 Ester 8,17 (Moudrý a nezlomný Boží služebník) kazatel Alois Boháček
30.05.04 Sedm úkolů Ducha svatého v životě křesťana (svat.svátky) kazatel Alois Boháček
06.06.04 Hranice Ducha svatého v životě člověka kazatel Alois Boháček
06.06.04 Hudba a zpěv v životě Božího lidu -z koference v Praze bratři a sestry
20.06.04 Služba sester ze Žatce+kaz.-Duchovní krize v životě věř.člověka kazatel Alois Boháček
27.06.04 Vlastnosti otce (Den otců) kazatel Alois Boháček
04.07.04 Opravdový kamarád kazatel Alois Boháček
11.07.04 Buď připraven br.kaz. Ivo Šraiber
30.07.04 Jaká je dnešní doba pro Boží lid? bratři 
01.08.04 O křesťanském charakteru br. Vladislav Dušek
08.08.04 Vy jste sůl země br. O.Pospíšil
13.08.04 (01) 1.Jan.1,1-4 - Kdo byl Jan? kazatel Alois Boháček
15.08.04 Tři životní období věřícího člověka kazatel Alois Boháček
20.08.04 (02) 1.Jan.1,4 - Plná radost v Kristu kazatel Alois Boháček
22.08.04 Kde strávíš věčnou dovolenou? (Český rozhlas 2 Praha) kazatel Alois Boháček
27.08.04 (03) 1.Jan.1,5-7 - Žijte ve světle Pána Ježíše kazatel Alois Boháček
29.08.04 Nové oči, uši, srdce br.kaz. A. Boháček st.
03.09.04 (04) 1.Jan.1,8-10 kazatel Alois Boháček
05.09.04 Křesťan mezi mlýnskými kameny kazatel Alois Boháček
05.09.04 Zkušenosti s Bohem o prázdninách mládež
10.09.04 1. Petrova br.kaz. Vladislav Hejl
12.09.04 Tichost Pána! kazatel Alois Boháček
17.09.04 (05) 1.Jan.2,1-2 - Ježíš nabízí odpuštění kazatel Alois Boháček
19.09.04 Žalm 84,11 br. Jan Žibrický
24.09.04 (06) 1.Jan.2,3-6 kazatel Alois Boháček
26.09.04 3 důvody Nebeského otce,proč trestat ty,co opuští spol.shrom. kazatel Alois Boháček
01.10.04 (07) 1.Jan.2,7-8 - Ne nové přikázání píši vám kazatel Alois Boháček
03.10.04 Jak neprožít opravdové díkuvzdání. kazatel Alois Boháček
03.10.04 Jak prožít opravdové díkuvzdání kazatel Alois Boháček
08.10.04 (08) 1.Jan.2,9-11 -Pán Ježíš nám pomuže vstát kazatel Alois Boháček
10.10.04 Ježíš nabízí odpočinutí kazatel Alois Boháček
15.10.04 (09) 1.Jan 2,12-14 -Buď svobodný na základě pravdy kazatel Alois Boháček
17.10.04 Slož své starosti Pánu Ježíši br. Meininger
22.10.04 (10) 1.Jan 2,15-17-Co znamená: "nemulujte svět"? kazatel Alois Boháček
24.10.04 Tři kroky k získání Božího požehnání kazatel Alois Boháček
29.10.04 (11) 1.Jan.2.kap. (rekapitulace) kazatel Alois Boháček
31.10.04 Dávej pozor na nebezpečí poslední hodiny kazatel Alois Boháček
05.11.04 (12) 1.Jan.2,21 - Přijímejte pravdu kazatel Alois Boháček
07.11.04 Píseň lásky kazatel Alois Boháček
07.11.04 služba sester  služba sester
12.11.04 (13) 1.Jan.2,20-25 - Kdo je lhář? kazatel Alois Boháček
14.11.04 Životní pravdy na kterých stojí život kazatel Alois Boháček
14.11.04 Jakým způsobem se Bůh rozhodl spasit člověka?(kř.v Cheb kazatel Alois Boháček
14.11.04 Služba mládeže v sboru Cheb II. mládež z Aše
19.11.04 (14) 1.Jan.2,26 -Nenech se stratit ve světě kazatel Alois Boháček
21.11.04 Křesťan s dobrým začátkem kazatel Alois Boháček
27.11.04 1. Adventní shromáždění - Majitel přichází kazatel Alois Boháček
03.12.04 (15) 1.Jan.2,28-29 - Buď připraven kazatel Alois Boháček
05.12.04 2. Adventní shromáždění - Spasitel přichází kazatel Alois Boháček
05.12.04 Služba mládeže mládež Aš
10.12.04 (16) 1.Jan.3,1-3 - Zastav se a ohlédni se. kazatel Alois Boháček
12.12.04 3. Adventní shromáždění - Utěšitel přichází kazatel Alois Boháček
17.12.04 (17) 1.Jan - (rekapitulace) kazatel Alois Boháček
19.12.04 4. Adventní shromáždění - Soudce přichází kazatel Alois Boháček
24.12.04 Dětská slavnost - Velká radost pro všechny kazatel Alois Boháček
25.12.04 Neboj se synu Davidův kazatel Alois Boháček
26.12.04 Účel a smysl Kristova prvního příchodu kazatel Alois Boháček
31.12.04 Ženich je tu, jděte mu naproti (Silvestrovské shromáždění) bratři a sestry z Aše
01.12.04 Evangelizace v Karlových Varech br.kazatel A. Barkoci
01.12.04 Evangelizace v Karlových Varech br.kazatel A. Barkoci
01.12.04 Evangelizace v Karlových Varech br.kazatel A. Barkoci
01.12.04 Evangelizace v Karlových Varech br.kazatel A. Barkoci

 


Vzkaz, nebo objednávka nahrávky na CD, DVD nebo MC nosičích: