Jdi na obsah Jdi na menu
 

28. 4. 2006

Seznam za rok 2005

 

Zde je uvedený seznam natočených společných shromáždění v Ašském sboru.

 

 

Datum Téma Káže
01.01.05 Rok 2005 je rokem Božích příprav kazatel Alois Boháček
02.01.05 Tři svatá přání pro Ašský sbor kazatel Alois Boháček
09.01.05 ….a neuveď nás v pokušení kazatel Alois Boháček
14.01.05 (18) 1.Jan.3,4-9 - Hřích = smrtelná nemoc kazatel Alois Boháček
16.01.05 Poklad v hliněné nádobě kazatel Alois Boháček
21.01.05 Tři úkoly pro mládež BJB v Aši bratři a sestry sboru
23.01.05 Veřš pro mládež pro rok 2005 kazatel Alois Boháček
28.01.05 (19) 1.Jan.3,10-17 - Já, moje láska a bratr kazatel Alois Boháček
30.01.05 Tři stupně moudrosti kazatel Alois Boháček
04.02.05 (20) 1.Jan 3,18-20 - Nemilujte slovem ani Jazykem kazatel Alois Boháček
06.02.05 Poslušný křesťan kazatel Alois Boháček
06.02.05 Co mi Bůh chce říci skrze verš, který mi dal služba mládeže
11.02.05 (21) 1.Jan.3,21-24 - Zač bychom koli prosili od Něho béřme kazatel Alois Boháček
13.02.05 Neposlušný křesťan kazatel Alois Boháček
18.02.05 (22) 1.Jan.4,1-6 - Pozor na ducha antikristova! kazatel Alois Boháček
20.02.05 Skromný křesťan kazatel Alois Boháček
22.05.05 (23) 1.Jan.4,1-6 - Podle čeho poznám antikristova ducha? kazatel Alois Boháček
27.02.05 Rozhodný a nerozhodný křesťan kazatel Alois Boháček
04.03.05 Světový den modliteb služba sester
06.03.05 Žádný nepřichází ke mně, než skrze mne br. Jan Žibrický
06.03.05 Co mi Bůh chce říci skrze verš, který mi dal služba mládeže
11.03.05 (24) 1.Jan.4,7-13 - Kořeny a ovoce pravé lásky kazatel Alois Boháček
13.03.05 Bůh řekl a stalo se. kazatel Alois Boháček
18.03.05 (25) 1.Jan.4,14-17 - Velikonoční zvěst kazatel Alois Boháček
20.03.05 Příjmi předvelikonoční zprávu takovou,jaká je. br. Sauer st. (Cheb)
25.03.05 Velikonoční shromáždění - Ten který si neuměl pomoci! kazatel Alois Boháček
27.03.05 Kolik je třeba důkazů k tomu, aby člověk uvěřil ve vzkříšení?! kazatel Alois Boháček
27.03.05 Ježíš žije. Co stím uděláš? kazatel Alois Boháček
01.04.05 (26) 1.Jan.4,18-21 - Milujte, protože On nás miloval dřív kazatel Alois Boháček
03.04.05 Význam Kristava vzkříšení pro můj život kazatel Alois Boháček
03.04.05 Co jsme si přivezli z regionálního sejití mládeže v Chebu. služba mládeže
08.04.05 (27) 1.Jan - Opakování bratři a sestry
10.04.05 Víra na základě podmínek kazatel Alois Boháček
15.04.05 (28) 1.Jan.5,1-5 - Víra a láska kazatel Alois Boháček
17.04.05 (29) 1.Jan.5,6-8 - Svědectví ducha, vody a krve kazatel Alois Boháček
22.04.05 (30) 1.Jan.5,9-12 - Svědectví svědků kazatel Alois Boháček
24.04.05 Víra v Krista na základě strachu, nejistoty a beznaděje kazatel Alois Boháček
29.04.05 (31) 1.Jan.5,13-15 kazatel Alois Boháček
01.05.05 Víra v Ježíše Krista na základě pochybnosti kazatel Alois Boháček
05.05.05 Tři poslední kroky poslušného služebníka (na nebe vstoupení) kazatel Alois Boháček
08.05.05 Den matek - Přání zbožné matky! kazatel Alois Boháček
13.05.05 (32) 1.Jan.5,16-17 - Hřích k smrti kazatel Alois Boháček
15.05.05 Kdo přišel s Duchem svatým na svět? kazatel Alois Boháček
15.05.05 Jaké má Duch svatý poslání v církvi Pána Ježíše? bratři a sestry
20.05.05 (33) 1.Jan.5,18-20 kazatel Alois Boháček
22.05.05 (34) 1.Jan.5,21 - Utíkej od modlářství! kazatel Alois Boháček
27.05.05 (35) 1.Jan Opakování bratři a sestry
29.05.05 koncert + kazani Rumunského kazatele na Jonáše 1.kap. pěv. sbor z Rakouska
03.06.05 (01) 2.Jan.1,1-3 kazatel Alois Boháček
05.06.05 Bohatý chudák kazatel Alois Boháček
10.06.05 (02) 2.Jan.1,4-6 kazatel Alois Boháček
12.06.05 Den otrců - Nebeský otec vkládá do tělesných otců důvěru! kazatel Alois Boháček
17.06.05 (03) 2.Jan.1,7-9 kazatel Alois Boháček
26.06.05 Láska k bližnímu. br.kaz. Nick Lica
01.07.05 (04) 2.Jan.1,10-11 br.kaz Alois Boháček
03.07.05 Význam Božího dítěte 1. Jan 3,1 br.kaz. Alois Boháček
08.07.06 Jak poznat falešné učení? br.kaz. Nick Lica
10.07.05 (01) 3. Jan. 1-4 Čtyři projevy srdce. br.kaz. Alois Boháček
15.07.05 (02) 3. Jan. 5-8 br.kaz. Alois Boháček
17.07.05 Výjdi ze zástupu - Matouš 8,1-12 br.kaz. Alois Boháček
24.07.05 Životní plavba - Skutky 27,1-20 br.kaz. Alois Boháček
29.07.05 (03) Rekapitulace 3. Jonova listu br.kaz. Alois Boháček
05.08.05 (04) 3. Jan. 9-13 br.kaz. Alois Boháček
07.08.05 Co předchází hříchu člověka? br.kaz. Alois Boháček
12.08.05 (05) 3. Jan. 13-15 br.kaz. Alois Boháček
13.08.05 Svatební shromáždění - Jan a Marta Ondarzovi br.kaz. Alois Boháček
14.08.05 Co následuje po hříchu člověka? br.kaz. Alois Boháček
19.08.05 Matouš 20,1-16 br. Jan Žibrický
04.09.05 Boží vůle br. Jan Katušťák
09.09.05 (01) Co znamená: Plačtě s plačícími a radujte se s radujícími? br.kaz. Alois Boháček
11.09.05 Včem spočívá moc Božího slova? br.kaz. Alois Boháček
11.09.05 Co jjsem zažál s Pánem o prázdninách? služba mládeže
16.09.05 (02) Kdy mohu říci, že to dělám ve jménu Pána Ježíše? br.kaz. Alois Boháček
17.09.05 Vzpomínka na Petra Chelčického a historie Baptistů Chelčice
23.09.05 (03) Kdo jsou ti všichni, kteří běží a jen jedne znich dosíhne cíl? br.kaz. Alois Boháček
25.09.05 Včem spočívá moc církve? br.kaz. Alois Boháček
30.09.05 (04) Apoštol Pavel měl spasení. Bál se že o něj příjde? br.kaz. Alois Boháček
02.10.05 Kdy za tebe Pán Ježíš zemřel? br.kaz. Alois Boháček
02.10.05 Daniel bratři
09.10.05 Povzbuzujte se a služte si br. Jan Žibrický
14.10.05 (05) Proč ti kteří usilují nebudou moci vejít do Božího království? br.kaz. Alois Boháček
16.10.05 Díkuvzdání - Jaké je tvé díkuvzdání? br.kaz. Alois Boháček
16.10.05 Díkuvzdání bratři a sestry
21.10.05 (06) Co se stane, když po přijetí PJ ho zase opustím? br.kaz. Alois Boháček
23.10.05 Získávejte mi učedlnáky br.kaz. Donát
28.10.05 Co je podle Fil.2,10 a Zj.:5,13 za stvoření pod zemí? br.kaz. Alois Boháček
30.10.05 Sloužit dvěma pánům se nevyplácí jednotlivci ani rodině! br.kaz. Alois Boháček
04.11.05 Celostátní konference mládeže ve Varech služba mládeže
06.11.05 Služba dvěma pánům se nevyplácí ani církvi! br.kaz. Alois Boháček
13.11.05 Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. br.kaz. Alois Boháček
18.11.05 O životě Abrháma br. Jan Žibrický
25.11.05 (09) Jakub 1,18 br.kaz. Alois Boháček
27.11.05 1. Adventní neděle - Úklid br.kaz. Alois Boháček
02.12.05 (10) 1.Petrova 4,17-18 br.kaz. Alois Boháček
04.12.05 2. Adventní neděle - Pečení br.kaz. Alois Boháček
09.12.05 (11) Káže se evangelium mrtvým? br.kaz. Alois Boháček
11.12.05 3. Adventní neděle - Nákup dárků br.kaz. Alois Boháček
16.12.05 (12) Kde vzal Kain manželku? br.kaz. Alois Boháček
18.12.05 4. Adventní neděle - Adventní výzdoba br.kaz. Alois Boháček
23.12.05 (13) Jak bude vypadat druhý přáchod Pána Ježíše? br.kaz. Alois Boháček
24.12.05 Dětská slavnost - Proč přišel právě Ježíš?! br.kaz. Alois Boháček
25.12.05 Jsou vánoce svátkem pokoje, klidu a míru? br.kaz. Alois Boháček
26.12.05 Pravé znamení vánoc. br.kaz. Alois Boháček
30.12.05 (14) Proč se Pán Ježíš nazývá Syn člověka? br.kaz. Alois Boháček
31.12.05 Připrav své hříchy na nebeskou kontrolu! br.kaz. Alois Boháček

 


Vzkaz, nebo objednávka nahrávky na CD nebo MC nosičích: