Jdi na obsah Jdi na menu
 

28. 4. 2006

Seznam za rok 2006

 

Zde je uvedený seznam natočených společných shromáždění v Ašském sboru.

 

 

Datum Téma Káže
01.01.06 Novoroční přání pro náš sbor kazatel Alois Boháček
06.01.06 Co má společného křesťan a rozvod? kazatel Alois Boháček
08.01.06 Verš pro sbor na rok 2006 kazatel Alois Boháček
09.01.06 Modlitební týden - Život ve světě br. Jan Žibrický
13.01.06 Modlitební týden - Život kazatel Alois Boháček
15.01.06 Verš pro mládež na rok 2006-O světě kazatel Alois Boháček
20.01.06 Co znamená pro křesťana ukázněnost? kazatel Alois Boháček
22.01.06 Tři pravidla pro naše oběti kazatel Alois Boháček
27.01.06 Ek.modlitební týden-Poslání v Ježíšově jménu farář Křivka
29.01.06 Vzkříšení Lazara kazatel Alois Boháček
03.02.06 Ženy a přikrývání hlavy pri modlitbě kazatel Alois Boháček
05.02.06 Židům 6,4-8 kazatel Alois Boháček
10.02.06 Jak chápat,že ap.Pavel vydal někoho satanu? kazatel Alois Boháček
12.02.06 Jsi ochoten zastat se svého Pána Ježíše? kazatel Alois Boháček
17.02.06 Služba mládeže-Co mi chce říci můj novoroční verš? mládež
19.02.06 Jsme zamilovaní? kazatel Alois Boháček
24.02.06 Jaké nebezpečí je ve spiritismu? kazatel Alois Boháček
26.02.06 Nebudeš mít jiného Boha! kazatel Alois Boháček
03.03.06 Křesťan a tanec. kazatel Alois Boháček
05.03.06 Desatero Kristova učedlníka kazatel Alois Boháček
10.03.06 Služba sester sestry
12.03.06 Prevence před selháním srdce kazatel Alois Boháček
19.03.06 Neste břemena druhých kazatel Alois Boháček
24.03.06 Jakou souvislost má nespravedlivý mamon a věčné příbytky? kazatel Alois Boháček
26.03.06 Jak se obléci do války br. Jan Ondarza
31.03.06 Co znamená slovo:Nedávjte svatého psům kazatel Alois Boháček
07.04.06 Proč máme společná shromáždění v deděli? kazatel Alois Boháček
09.04.06 Pane,kde chceš abychom ti připravili beránka kazatel Alois Boháček
16.04.06 Jaké nebezpečí hrozí,když se vzdálím od Krista? kazatel Alois Boháček
17.04.06 Velikonoce- Požehnaný čas Boží milosti kazatel Alois Boháček
23.04.06 Regionální sejití sborů - dopoledne  
23.04.06 Rozpomeň se navrať se a jednej! kazatel Jaroslav Pospíšil
07.05.06 Velká víra kazatel Nick Lica
12.05.06 Včem se mýlí Svědci jehovovi? kazatel Alois Boháček
14.05.06 Jak se pozná dobrá maminka? kazatel Alois Boháček
19.05.06 služba mládeže- o konferenci mládeže? mládež
21.05.06 Kde je Duch Páně, tam je svoboda. br.Jan Žibrický
26.05.06 Nanebevstoupení. kazatel Alois Boháček
28.05.06 Podobenství o rozsévači. kazatel Alois Boháček
02.06.06 Půjdou nepokřtěná miminka do nebe? kazatel Alois Boháček
04.06.06 Letnice kazatel Alois Boháček
04.06.06 Hřích proti Duchu svatému kazatel Alois Boháček
09.06.06 Proč byly do Bible přidány Deuterokanonické knihy? kazatel Alois Boháček
11.06.06 Den otců kazatel Alois Boháček
16.06.06 Proč máme večeři Páně ve sboru jednou za měsíc? kazatel Alois Boháček
18.06.06 Pán Ježíš zpochybňuje naše představy o lásce kazatel Alois Boháček
23.06.06 Rodinné Bohoslužby kazatel Alois Boháček
25.06.06 Následky neposlušnosti kazatel Alois Boháček
25.06.06 Křest v Chebu kazatel Alois Boháček
30.06.06 Křesťan a pohanské zvyky kazatel Alois Boháček
02.07.06 Máš věčný život? kazatel Alois Boháček
07.07.06 Nebezpečí homosexuality a její vliv na církev kazatel Alois Boháček
09.07.06 Proč nám už Boží zaslíbení nestačí? kazatel Alois Boháček
14.07.06 Je Biblické plánovat rodičovství? kazatel Alois Boháček
16.07.06 Jak přinášet Bohu slávu? kazatel Nick Lica
21.07.06 Umí ďábel číst naše myšlenky? kazatel Alois Boháček
23.07.06 Jak promarnit poslední přiležitost? kazatel Alois Boháček
28.07.06 Jaké jsou hranice v půjčování? kazatel Alois Boháček
30.07.06 Setkání kazatel Nick Lica
04.08.06 Apoštolův příklad svobody br. Libor Pospíšil
11.08.06 Jak se díváme na svůj život? Ing. Vladislav Dušek
18.08.06 Můžebýt křesťan proklet? kazatel Alois Boháček
20.08.06 Jak promarnit poslední příležitost (2) kazatel Alois Boháček
25.08.06 Jak být jedno, když jsme každý jiný? kazatel Alois Boháček
27.08.06 Co musím udělat, abych se dostal do nebe? kazatel Alois Boháček
01.09.06 Jonáš1 - Proč právě Jonáš? kazatel Alois Boháček
03.09.06 Jonáš2 - Proč se Jonáš rozhodl utéct? kazatel Alois Boháček
08.09.06 J3 - Prorok na útěku a Bůh mlčky přihlíží kazatel Alois Boháček
10.09.06 J4 - Prorok, který ztratil pamět kazatel Alois Boháček
15.09.06 J5 - Člověk, který neměl chuť se modlit kazatel Alois Boháček
17.09.06 Mějte se dobře, buďte jednotní, potěšujte se .... kazatel Udo Hermann
22.09.06 J6 - Výměna rolí kazatel Alois Boháček
24.09.06 Díkuvzdání - Oslavujte Hospodina kazatel Alois Boháček
24.09.06 Díkuvzdání - Co kdyby nebylo co dát na stůl? kazatel Alois Boháček
29.09.06 J7 - Je hrozné upadnout do rukou živého Boha kazatel Alois Boháček
01.10.06 J8 - Člověk, který nepochopil význam Božího plánu kazatel Alois Boháček
06.10.06 Vděčnost Bohu kazatel Alois Boháček
08.10.06 Jaká je pravá tvář církve? kazatel Alois Boháček
13.10.06 J9 - Za jakých podmínek jsi ochoten se modlit? kazatel Alois Boháček
15.10.06 J10- Jak vypadá prodloužená doba Boží milosti? kazatel Alois Boháček
20.10.06 J11- Jaké to je, umírat bez Boha? kazatel Alois Boháček
22.10.06 J12- Tři cenná zjištění kazatel Alois Boháček
27.10.06 J13- Úkol naší generace kazatel Alois Boháček
28.10.06 Uctívání bratr Jan Jackanič
28.10.06 Úkol naší generace kaz. Jaroslav Pospíšil
29.10.06 Až na konec světa kazatel Alois Boháček
05.11.06 J14- Proč nechtěl Jonáš do Ninive? kazatel Alois Boháček
12.11.06 J16- Když Bůh mluví podruhé kazatel Alois Boháček
17.11.06 J17- Jonáš Káže v Ninive kazatel Alois Boháček
19.11.06 Nemám člověka br. Josef Gabovič
24.22.06 J18- Pohané zahambují Jonáše kazatel Alois Boháček
26.11.06 Co je pro nás nejlepší a po čem toužíme? kazatel Alois Boháček
01.12.06 J19- Pokání podle vzoru ninivského krále kazatel Alois Boháček
03.12.06 J20- Hodnocení svých pocitů kazatel Alois Boháček
03.12.06 Křest v Chebu kazatel Alois Boháček
08.12.06 J21- Pokáná podle ninivského krále 2 kazatel Alois Boháček
10.12.06 J22- Hodnocení modlitebního života kazatel Alois Boháček
15.12.06 J23- Odůvodnění opravdového pokáná kazatel Alois Boháček
17.12.06 J24- Hodnocení svého já kazatel Alois Boháček
22.12.06 J25- Podle čeho Bůh hodnotí opravdové pokání? kazatel Alois Boháček
24.12.06 J26- Hodnocení svého života kazatel Alois Boháček
24.12.06 Dětská slavnost kazatel Alois Boháček
25.12.06 Dvě důležitá rozhodnutí, bez nichž se vánoce neobejdou kazatel Alois Boháček
26.12.06 Proč se Ježíš musel narodit v Betlémě a proč byl položen do jeslí? kazatel Alois Boháček
29.12.06 J27- Jonášova nemoc kazatel Alois Boháček
31.12.06 J28- Šest Jonáškových kroků vedoucích dolů kazatel Alois Boháček
31.12.06 Silvestrovské shromáždění  

 

 

 

 

 

Kázání v MP3 2006

Kázání v MP3 2007 

 


Vzkaz, nebo objednávka nahrávky na CD nebo DVD nosičích, případně ještě na audio kazetách: