Jdi na obsah Jdi na menu
 

Každodenní chození s Pánem.

23. 5. 2006
Každodenní chození s Pánem.

V každodenním chození s Pánem Ježíšem si svůj život nedokážu dost dobře představit bez ranního ztišení. V úvodu každého dne stojí za to předkládat Bohu prosby a díky. Číst boží slovo s nějakým zamyšlením. Je to čas kdy Bůh pracuje a proměňuje mé srdce. Soustřeďuje mou mysl na sebe sama. Stojí za to si přivstat než přijdou všechny ty povinnosti, které se musí udělat. Víckrát se mi stalo, že ranní ztišení jsem vynechal a pak ten den podle toho vypadal.


Někdo odkládá toto ztišení na večer. Věřím však, že je lepší nechat se Bohem připravit ráno, kdy je celý den ještě před námi. Večer je spíš člověk unavený a zralý akorát tak do postele.


…s připraveným srdcem od Boha pak vstupuji do všedního dne (starosti práce, nutnosti dne, vše co se musí a také to co bych chtěl).


Je nutné vědět které věci jsou důležité a které ještě důležitější. Podle toho si den plánuji. Ty nejdůležitější věci mají přednost před vším ostatním. Tím nechci říct, že práce je tak důležitá, že má přednost před Pánem. To naprosto ne! Ale když pracuji snažím se pracovat s Pánem - v mysli, v srdci, v modlitbě, v uvažování. Přemýšlím o jeho slovu a to neustále.


/Hodně jsem ovlivněn knihou "Proč jsme vůbec tady" Rick Waren/


Takhle s Ním můžu být pořád, v jakékoli činnosti.
Vnímat boží přítomnost a soustřeďovat svou mysl na Boha je to nejlepší co můžu dělat. Jistě, myšlenky mohou utíkat, a také unikají…  Také nejsem dokonalý… Ale také se snažím učit.


Další věcí mého života je usilování o čisté srdce. (přísloví 4.23) Je mnoho způsobů jak si člověk vědomě, ale i neúmyslně či nedbale může zaneřádit své nitro. Svým jazykem, zlým skutkem, nečistou myšlenkou, nečistým pohledem  …třeba jen posloucháním horoskopů, jiné a jiné.


Pro můj život je důležité usilovat o čisté srdce o které Bůh stojí a které se mu líbí. A když se mu líbím, mám z toho radost i já. Vždyť poslušnost je vlastně chvála. Chvála pro Boha a já ho chci chválit.  I poslušností. Takto můžu Ježíše Krista odrážet na svém životě.


Chození s Pánem bez jeho neustálého poznávání by bylo těžké. Proto je pro můj život důležité studovat Boží slovo - BIBLI a poznávat jej tak víc.


Rád si přečtu i dobrou křesťanskou literaturu, která mi v mnohém už pomohla a ujasnila mi některé věci v mém životě.


Kdysi dávno jsem přemýšlel o tom, jak je tak moc toho co nám Bůh přikazuje a co všechno by jsme měli zachovávat (dělat a nedělat), že to až není možné naplnit. Později jsem pochopil, že život s Pánem není o tom, že "musíš a nesmíš", ale o zalíbení se Pánu.
Vše je shrnuto ve slově o milování Boha a bližního (Matouš 22.37-40).


Další důležitá oblast mého života v Pánu je aktivita. Ježíš nás vyzívá aby jsme byli aktivními křesťany, aby jsme se zapojili do jeho díla. Pro mě to znamená uvádět v čin boží slovo, být účasten bohoslužeb, hlasitých modliteb, hudbou a zpěvem oslavovat Boha, sloužit slovem, dáváním desátků, zapojovat se do sborové činnosti…
Vždyť víra se ukazuje ve skutcích.


Přesto že jsem Boží dítě, často upadám a klopýtám. Vím to.
Bůh nechce abych žil v hříchu. Ani já, ani Ty!


Každý večer zakončuji modlitbou. Modlitbou v pokání. Je to pro mě životně důležité - pak totiž můžu s čistým svědomím a srdcem a s Božím pokojem uvnitř ulehnout ke spánku.
Proto si v každodenním chození s Pánem Ježíšem nedokážu svůj život dost dobře představit bez ranního ztišení.


                                                                         V Kristu Ježíši Petr B