Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda o rodině

21. 10. 2007
Za dobu přinejmenším padesáti století poznalo lidstvo intuitivně, že bezuzdná sexuální aktivita představuje hrozbu pro přežití jak jednotlivce, tak celé společnosti. Tato letitá moudrost je dnes potvrzena. Antropolog J.D.Unwin vypracoval podrobnou studii osmdesáti osmi civilizací. které v dějinách lidstva existovaly. Každá kultura odrážela podobný životní cyklus, začínající přísnými pravidly sexuálního chování a končící požadavkem naprosté "volnosti" pro vyjádření vášní jedince. Unwin říká, že každá společnost , která svým lidem nabídla uvolnění sexuálních vztahů měla blízko k záhubě. Bez výjimky.
Proč předpokládáte, že touha reprodukovat se, kterou v sobě máme, je tak důležitá pro přežití kultur? Je to proto, že energie, která drží lidstvo pospolitost, je ve své podstatě energií sexuální! Fyzická přitažlivost mezi mužem a ženou vede k založení rodiny, do níž oba partneři vkládají svou energii. Právě tato síla je vede k práci, šetření a těžké námaze, aby zajistili přežití své rodiny. Tato sexuální energie je hnací silou při výchově zdravých dětí a při předávání hodnot z jedné generace na druhou. Nutí muže k práci v době, kdy by se nejradši věnoval zábavě. Působí na ženu tak, aby šetřila, místo, aby utrácela. Stručně řečeno, sexuální aspekt naší přirozenosti- je-li zaměřen výhradně na rodinu- přináší stabilitu a odpovědnost, která by se jinak neprojevila. A jestliže národ sestává z milionů odpovědných a sobě oddaných rodin, je celá společnost stabilní, odpovědná a nezdolná.
Jestliže je sexuální energie v rodině klíčem k zdravé společnosti, je její uvolnění za tyto hranice potencionální katastrofou. Právě tato síla, která lidi spojuje, se pak stává hybnou silou své vlastní destrukce. Toto hledisko lze snad ilustrovat pomocí analogie mezi sexuální energií v rodině a fyzikální energií v jádru atomu. Elektrony, neutrony a protony jsou udržovány v rovnováze elektrickou silou každého atomu. Pokud se však atom a jeho okolí rozštěp( jako v atomové bombě), pak se energie, která poskytovala vnitřní stabilitu, uvolní s neuvěřitelnou silou a destrukcí. Existuje jasný důvod domnívat se, že srovnání mezi atomem a rodinou není pouze nahodilé.
Kdo může popřít, že společnost je vážně oslabena, jestliže se silná sexuální žádostivost mezi muži a ženami stává nástrojem podezírání a intrik milionů rodin...kdy žena neví, co dělá její manžel mimo domov...kdy manžel nemůže důvěřovat své manželce v době své nepřítomnosti...kdy každý novomanžel spával s bezpočtem partnerek, čímž přišel o jedinečný zázrak manželského lože...kdy polovina nevěst před oltářem je těhotných...kdy si každý dělá, co chce, zvlášť, když mu to přináší chvilkové smyslové uspokojení! Nejpostiženější obětí nemorální společnosti je naneštěstí zranitelné malé díte, které slyší, jak na sebe rodiče povykuji a hádají se, jejich napětí a frustrace se přenáší do jeho světa a nestabilita domova zanechává v jeho mladé duši ošklivé šrámy. Pak vidí, jak se rodiče ve zlosti rozcházejí, a loučí se s otcem, kterého má rádo a kterého potřebuje. Nebo bychom možná měli hovořit o tisících dětí narozených každoročně svobodným matkám v dospívajícím věku, z nichž mnohé nikdy nepoznají, co je láskyplný domov. Možná bychom měli mluvit o rozbujelé metle verenických chorob.......Toto je pravý produkt sexuální revoluce a já mám už dost řečí o její romantice a slávě. Bůh jasně zakázal neodpovědné sexuální chování ne proto, aby nám odňal potěšení, nýbrž proto, aby nás ušetřil katastrofálních následků tohoto degenerujícího způsobu života. Ti jedinci a ty národy, kteří se rozhodli vzdorovat jeho přikázáním zaplatí za svou hloupost vysokou cenu. Moje názory nejsou v tomto ohledu asi populární, ale já v ně hluboce věřím. (James Dobson- Žena si přeje, aby jí muž rozuměl)