Jdi na obsah Jdi na menu
 

1989 - 1998

Ten byl kazatelem jen krátce, do nástupu bratra kazatele Jana Katušťáka v roce 1989. V závěru tohoto roku náš národ radostně přivítal příchod demokracie a svobody v oblasti společenské, politické, ekonomické i duchovní. Také my křesťané jsme se radovali, že svobodně a novými způsoby může být zvěstováno evangelium i lidem mimo kostely a modlitebny. Bratr kazatel Katušťák začal vyučovat na školách náboženství, ve městě se konalo několik evangelizací, v kině se promítaly křesťanské filmy a v té době se také církev rozhodla pro finanční nezávislost na státu. Od roku 1991 byl kazatelem ašského sboru opět bratr Vacek. V té době se poprvé v našem sboru konal církevní svatební obřad. V roce 1995 nastoupil do kazatelské služby bratr Vladimír Hejl, který si také velmi přál, aby lidé z Aše slyšeli o Pánu Ježíši. Spolu se svou manželkou pořádali mnoho koncertů a dalších akcí pro veřejnost, včetně vánočních besídek a letních dětských táborů. Také se podílel spolu s farářem Kučerou na službě v pečovatelských domech a dětských domovech. Bratr kazatel Hejl byl v civilním zaměstnání stavbyvedoucí, a tak se pustil do rozsáhlých stavebních úprav sborového domu včetně přístavby chodby, WC a stavby garáže. Během tohoto období se tak obrátilo několik lidí a pořádali se křty na vyznání víry.