Jdi na obsah Jdi na menu
 

Regionální sejití sborů ze západních Čech v Aši

Rozpomeň se, navrať se a jednej !

 Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:  "Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.  Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.  Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.  Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.

Zjevení Janovo 2:1-5 


MP3