Jdi na obsah Jdi na menu
 

Audio záznamy ze sboru BJB v Aši

Kázání Mládež Děti Pěvecký sbor Mužský sbor Ostatní
2016            2015            2014            2013            2012
   2011          2010          2009          2008          2007          2006
Obrazek   Zde si můžete stáhnout nebo poslechnout záznamy z našich bohoslužeb
  ve formátu MP3 z roku 2014.
                                                            Přejeme příjemný poslech    :)
  Ne 28.12.2014
  Dobrý začátek, úžasný průběh, špatný konec. (Marek 10,17-22)
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
12,3
  Pa 26.12.2014
  Co po nás chtěli vánoce? (Matouš 2,1-12)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,7
  Čt 25.12.2014
  Vánoční dům (Lukáš 2,1-7)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,4
  St 24.12.2014
  Jaký dárek by si přál Pán Ježíš k Vánocům?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,86
  Ne 21.12.2014
  Alfa a omega,aneb co má společného první
  a poslední kniha Bible?

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
8,66
  Pa 19.12.2014
  Do jakého nebe lidé odchází,když podle Matouše 24,35
  nebe a země pominou?

  kazatel Alois Boháček
Obrazek
8,66
  Ne 14.12.2014
  Z čeho budeme vydávat počet v soudný den? (2.Kor.5,10)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
9,91
  Pa 12.12.2014
  Vysvětlete globální oteplování ve světle Bible
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,97
  Ne 07.12.2014
  Jak neprošvihnout adventní nabídku? (Lukáš 15,11-32)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
9,97
  Pa 05.12.2014
  Služebník vyzbrojen Duchem Hospodinovým (Iz.61)
  kazatel Nick Lica
Obrazek
9,9
  Ne - odpoledne 30.11.2014
  Křest
  Cena následování Krista (Lukáš 9,57-62)

  kazatel Nick Lica
Obrazek
4,88
  Ne - odpoledne 30.11.2014
  Křest
  Tři kázání, která zazněla při křtu Pána Ježíše (Lukáš 13,22-30)

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
9,9
  Ne - dopoledne 30.11.2014
  Ježíš je pravda (Jan 14,1-14)
  bratr Jan Jackanič
Obrazek
12,5
  Ne - dopoledne 30.11.2014
  Tři nebezpečí spojená s Adventem (Lukáš 13,22-30)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,1
  Pa 28.11.2014
  Co je to Biblická víra? Kde se bere a jakou má funkci?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
12,5
  Ne 23.11.2014
  Je možné zdědit spasení? (Ezechiel 14,12-20)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
12,7
  Pa 21.11.2014
  Kde se bere téma na kázání a jak vzniká kázání?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
11,9
  Ne 16.11.2014
  Čtyři vládcové rodiny,aneb kdo vládne tvému domu?
  (Jakub 1,12-15, Řím.6,19-23)

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,0
  Pa 14.11.2014
  Podle čeho se pozná zralost na ženění a vdávání?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,5
  Ne 09.11.2014
  Nejdražší oběd (1.Mojžíšova 25,29-34)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,0
  Ne 02.11.2014
  Pocit nebo skutečnost? (Řím.10,9-17)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,4
  Pa 31.10.2014
  Otázka: Je darování orgánů biblické?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,5
  Ne 26.10.2014
  Dům na skále a na písku
  bratr Vladislav Dušek
Obrazek
9,33
  Pa 24.10.2014
  Otázka: Vysvětlete text z Ezechiele 18,21-23
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,3
  Ne 19.10.2014
  Cesty, po kterých se svévolníci vací domu
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,3
  Pa 17.10.2014
  Otázka: Křesťan, divalo a kino. Jde to dohromady?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,89
  Ne 12.10.2014
  Cesty, po kterých odchází svévolníci z domu!
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
9,45
  Pa 10.10.2014
  Otázka: Můžeme mluvit o Božím požehnání i tehdy,
  když se nám nedaří?

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

  Ne 05.10.2014
  Svědectví bratří z organizace Teen Chalenge ve Šluknově
  br. Marek Honzík
VIDEO

Obrazek
23,4
  Pa 03.10.2014
  Láska k Bohu a trpělivost
  br. Vladislav Dušek
Obrazek
8,10
  Ne 28.09.2014
  Chamtivé díkuvzdání
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
13,1
  Pa 26.09.2014
  Otázka: Dokážeme vnímat krásu Božího myšlení?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,5
  Út 23.09.2014
  Vytrvalost ve víře
  kazatel Doru Hnatiuc
VIDEO

Obrazek
13,1
  Ne 21.09.2014
  Tři kategorie ztracených křesťanů (Luk.15,3-7)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
12,8
  Pa 19.09.2014
  Otázka: Musím porozumět starozákonnímu Bohu
  abych Ho pochopil v době Nového zákona?
  Proč se mi jeví tak rozdilně Jeho jednání
  před Kristem a po Kristově narozeni?

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,9
  Ne 14.09.2014
  Z čeho se skládá zbabělost křesťana? (Jan 21,7-8)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,1
  Pa 12.09.2014
  Otázka: Kde vzala katolická církev očistec?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,92
  Ne 07.09.2014
  Jak vážně bereš svou věrnost Bohu?
  kazatel Václav Chumchal
VIDEO

Obrazek
5,26
  Ne 07.09.2014
  Jak vážně bereš svou věrnost Bohu?
  kazatel Peter Bača
VIDEO

Obrazek
5,26
  Pa 05.09.2014
  Otázka: Proč Pán Bůh nepoužívá přímou sílu,
  když lidé hřeší?

  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,40
  Ne 31.08.2014
  Co se dá naučit od obyčejné tužky? (Žalm 28,7-9)
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,6
  Pa 29.08.2014
  Otázka: Z čeho se skládá opravdové a trvalé
  smíření s Bohem a lidmi podle Písma?

  kazatel Alois Boháček
Obrazek
11,9
  Ne 24.08.2014
  Marnotratné prázdniny nebo Bohu milé prázdniny?
  (Luk. 15,11-24)

  kazatel Alois Boháček
Obrazek
12,0
  Pa 22.08.2014
  Otázka: Kolik peněz by měli věřící dávat církvi?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
11,4
  Ne 17.08.2014
  Apoštolské prázdniny (Marek6,30-37)
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
11,7
  Pa 15.08.2014
  Otázka: Vejdou lakomí křesťané do Božího království?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
8,59
  Ne 10.08.2014
  K čemu potřebujeme církev?
  kazatel Nick Lica
Obrazek
11,1
  Pa 08.08.2014
  Nevěřte ...
  kazatel Nick Lica
Obrazek
12,6
  Ne 03.08.2014
  Bohuslužba vysílaná Českým rozhlasem Praha 2
  Nesprávné odpověďi (1.Petra 3,10-15)

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
6,80
  Pa 01.08.2014
  Otázka: Vysvětlete text: Kristus nás již před stvořením vyvolil
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
8,59
  Ne 27.07.2014
  Josefovy prázdniny (1.Moj.37,1-20)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
13,1
  Pa 25.07.2014
  Otázka: Jak porozumět textu: Je mnoho povolaných,
  ale málo vyvolených?

  kazatel Alois Boháček
Obrazek
12,1
  Ne 20.07.2014
  Davidovy prázdniny II. (2.Sam.11,1-4)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,2
  Pa 18.07.2014
  Lidé v době Babilinské věže a lidé dnes
  bratr Jan Žibrický
Obrazek
6,51
  Ne 13.07.2014
  Davidovy prázdniny I. (I.Sam.17,17-37)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
14,1
  Pa 11.07.2014
  Otázka: Jak poznám ve svém životě, co a kdy mi Bůh chce řící?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,1
  Ne 06.07.2014
  Nehemiášovy prázdniny (Nehemiáš 2,2-6)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,3
  Pa 04.07.2014
  Otázka: Křesťan a volby - Přeje si Pán Bůh, abychom chodili volit?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,4
  Pa 27.06.2014
  Křesťan a práce
  bratr Martin Jindra
Obrazek
5,43
  Ne 22.06.2014
  Na co nesmíme na Bratrské 40 nikdy zapomenout?
  (5.Moj.8,2-20)

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
12,4
  Pa 20.06.2014
  Otázka: Jak se můžeme Pána Boha bát a zároveň ho milovat?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,9
  Ne2 15.06.2014
  Slavost otevření nové modlitebny v Aši - odpoledne
  Pozdravy zástupců sborů
VIDEO

  Ne1 15.06.2014
  Slavost otevření nové modlitebny v Aši - zpracovává se
  vzpomínky bratří a sester
VIDEO

  So 14.06.2014
  II. Vzpomínkové setkání při příležitosti 65. výročí sboru
  vzpomínky bratří a sester
VIDEO

  Pa 13.06.2014
  I. Vzpomínkové setkání při příležitosti 65. výročí sboru
  vzpomínky bratří a sester
VIDEO

  Ne 08.06.2014
  Letnice - Priority Ducha Svatého (Jan 14,15-17)
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
11,6
  Pa 06.06.2014
  Otázka: Odkud se vzal Hřích?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
11,4
  Ne 01.06.2014
  Pravý vzor křesťanského otce (Luk.15,11-32)
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,0
  Pa 30.05.2014
  Nanebevstoupení - Koho máš v nebi? (Žalm 73,23-26)
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,74
  Ne 25.05.2014
  Jednota
  bratr Aleš Bartošek
VIDEO

Obrazek
8,70
  Pa 23.05.2014
  Otázka: Vysvětlete význam Facebooku a jeho dopad na křesťana
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
12,5
  Ne 18.05.2014
  Den matek - Z čeho se skládá matčino srdce?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
7,75
  Ne 11.05.2014
  Křesťan s dobrým začátkem
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

  Po 11.04.2014
  Co dokáže zavalit v životě člověka odvalený kámen
  od Kristova hrobu?

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,7
  Ne 20.04.2014
  Není vzkříšení jako vzkříšení
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
10,4
  Pa 11.04.2014
  Jak lze o Velkém pátku přijít do pekla v blízkosti spasitele
  Ježíše Krista?

  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,33
  Ne 13.04.2014
  Jidášovo pokání
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
12,4
  Pa 11.04.2014
  Otázka: Byla to agonie, nebo smrt Pána Ježíše na kříži?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
11,9
  Ne 30.03.2014
  Lekce pouště - II.Mojžíšova 3,1-14
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
18,5
  Pa 28.03.2014
  Ovoce hříchu
  bratr Martin Jindra
Obrazek
11,3
  Pa 21.03.2014
  Otázka: Jaké jsou důkazy pro to, že Bible je Božím slovem?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,63
  Ne 16.03.2014
  Rychlokvašky
  bratr Martin Jindra
Obrazek
5,36
  Ne 09.03.2014
  Lotovi zeťáci aneb kudy vede cesta ze sodomského ohně?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,2
  Pa 07.03.2014
  Otázka: Je vstávání ke čtení Božího slova biblicky podložené?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,8
  Ne 02.03.2014
  Lotovy dcery aneb kudy vede cesta k smutné budoucnosti?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
13,0
  Pa 28.02.2014
  Otázka: Proč křtíme znovu dospělé věřící,ale znovu neoddáváme?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,42
  Ne 23.02.2014
  Paní Lotová aneb Kudy vede cesta k solné soše?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
13,3
  Pa 21.02.2014
  Jak je to s Deuterokanonickými knihami?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
12,0
  Ne 16.02.2014
  Abigail
  bratr Vladislav Dušek
Obrazek
8,28
  Ne 09.02.2014
  Pan LOT. Aneb: Kudy vede cesta do Sodomy?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,6
  Pa 07.02.2014
  II. Jakým průšvihem bude pro člověka (který nevěřil v Boha)
  zjištění, že Bůh skutečně je?

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
9,98
  Ne 02.02.2014
  Čtyři věci, které by se neměly vyskytovat mezi bratřími!
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,6
  Pa 31.01.2014
  I. Jakým průšvihem bude pro člověka (který nevěřil v Boha)
  zjištění, že Bůh skutečně je?

  kazatel Alois Boháček
VIDEO

  Ne 26.01.2014
  Co lze v roce 2014 nalézt pouze a jen u Boha?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,9
  Ne 19.01.2014
  Pět důležitých rad pro rok 2014
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
12,6
  Pa 17.01.2014
  Z jakého důvodu se mladí málo modlí?
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
10,2
  Ne 12.01.2014
  Jaký je úkol církve v roce 2014!
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
9,68
  Pa 10.01.2014
  Uzdravení slepého
  kazatel Alois Boháček
Obrazek
9,34
  Ne 05.01.2014
  Kde nám v roce 2014 hrozí duchovní smrt?
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,6
  St 01.01.2014
  Jaký je úkol církve v roce 2014!
  kazatel Alois Boháček
VIDEO

Obrazek
11,4