Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vítáme vás na stránkách Sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši.

Jsme křesťanská církev, společenství lidí, kteří našli osobní vztah s živým Pánem Ježíšem Kristem, kterému na nás všech záleží.

Náš sbor je místem, kde budete vždy srdečně vítaní. Místo, kde najdete pokoj pro své unavené duše, ale také místo, které může rozhodnout o novém začátku ve vašem životě.

Cílem této webové stránky je představit Vám nejen náš sborový život ale především bychom chtěli každou naší aktivitou představit život a dílo našeho Pána Ježíše Krista v životě těch, kdo mu svěřili své životy. Křesťanství je ve své podstatě velmi prosté. Je založeno na zprávě o tom, že Ježíš Kristus za nás položil život, abychom mohli být vysvobozeni z vlivu hříchu. Hřích je neuposlechnutí Božích přikázání. Deformuje náš charakter a je příčinou veškerého utrpení. To je důvod, proč vidíme v křesťanské zprávě naději pro každého člověka. Bůh chce odpustit každému, kdo o to stojí, kdo potřebuje obnovu svého života a touží se vrátit do vztahu se svým milujícím Stvořitelem. A naším velkým přáním je zpřístupnit i touto cestou Boží slovo, tu dobrou zprávu o spasení komukoli, kdo po ní touží. A pokud jsi to právě Ty, tady a teď, pak Tě tu srdečně vítám a přejí Ti, abys tu našel přesně to, co pro svůj život potřebuješ.

Alois Boháček

kazatel sboru

 

Bohoslužby, pravidelná
setkání, sborové akce
Kdo jsou Baptisté? Historie ašského sboru Kazatelé ašského sboru

 

 

Kontakt     na sbor
Foto          ze sborových akcí
Aktuality   uskutečněné akce sboru
Stavba      nového sborového domu